MODUL PEMBANGUNAN

IDEALISME
– Kemahiran memahami dan menangani isu-isu semasa
– Peningkatan mutu dan gaya kepimpinan
– Pembaharuan dan penyegaran idealisme pelajar di Malaysia
– Ziarah pemimpin

INTELEKTUALISME
– Kemahiran penguasa dwi ilmu
– Penterjemahan ilmu untuk penghayatan di dunia realiti
– Bahasa Melayu kritikal
– Kajian kes serta kaedah menangani isu-isu pendidikan bersifat massa yang berkaitan
kepentingan ilmu

AKTIVISME
– Praktikal dakwah dan khidmat masyarakat
– Kemahiran menjadi fasilitator, jurulatih dan koordinator serta pengurusan program
– Perlaksanaan program-program untuk pelajar
– Latihan kempen-kempen prihatin

SPIRITUALISME
– Penghayatan amalan-amalan fardhu ain dan kifayah
– Kuliah-kuliah pengajian kitab agama tentang aqidah, tasawwuf dan syariah
– Persekitaran yang sentiasa nasihat-manasihati dan tolong-menolong
– Penghayatan akhlak mulia sebagai teladan generasi muda